Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2015

2562 3902 390
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries
6032 2baf 390
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries
6033 b2e4 390
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries
9197 4731 390
Reposted fromfascinated fascinated viamallami mallami
Mądra kobieta wie, że mężczyzna wyraża miłość w inny sposób niż słowami. Mądry mężczyzna wie, że kobieta lubi te słowa usłyszeć.
bo ja to bym chciała mieć faceta, ale nie takiego pierwszego lepszego, tylko takiego żeby był dobry, i ogarnięty życiowo, i inteligentny, ale nie egoistyczny i zadufany w sobie, i zabawny, ale żeby rozumiał jak mam depresję , że wtedy trzeba mnie tulić mocno żebym się nie rozpadła, i żeby mnie kochał nad życie. i żeby był trochę przystojny, ale nie za bardzo, żebym nie musiała się martwić że to jakiś żart że on taki ładny a ja taka brzydka.
— z serii: dlaczego do końca życia będę sama.

June 13 2015

7204 8a02 390
Reposted fromillidan illidan vianowaczi nowaczi
3981 a3fe 390

awesome-picz:

This Domesticated Baby Red Fox Is The Sleepiest Pet Ever

4265 e93f 390
Reposted fromindie indie viaserialowaaa serialowaaa
4619 bd1f 390
Reposted fromlandscape landscape vianivea nivea
2206 c734 390
moje miasto  Wrocław !
Wrocław, moja enklawa
nie chcę tam gdzie Wars i gdzie Sawa
Odrę wolę...  ♡  ♡  ♡
Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej viapl pl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl